Gelieve onderstaand inschrijvingsformulier volledig in te vullen om uw lidmaatschap voor het lopende jaar te hernieuwen of aan te vragen bij TC Den Brandt.

Persoonsgegevens:

Was u lid in 2017 of 2016?      
Voornaam: *
Familienaam 1: *
Geslacht:      
Nationaliteit: *
Beroep: *
Geboortedatum: - - *
Adres: *
Postcode + Gemeente: *
Land:
Telefoon:
E-mail:
*
(Gelieve een correct e-mail adres op te geven. Alle verdere correspondentie verloopt via dit e-mail adres)
1 Voor dames: geef uw meisjesnaam op aub, gevolgd door naam van ev. echtgenoot/partner)
 

Stip één van de volgende mogelijkheden aan:        Voorwaarden: Om het familielidmaatschap aan te vragen moet u binnen eenzelfde inschrijvingsessie minstens 2 seniors
        en/of jonge seniors en één of meer kinderen tot 25 jaar, allen wonend onder hetzelfde dak en niet beschikkend over eigen inkomsten, registreren!

Lidgelden tennisclub:

Categorieën van leden:
Lidgelden
Korting bij betaling ontvangen
uiterlijk
05.03.2018
Promotarieven nieuwe leden (alleen voor wie in de periode 2016-2017 geen lid was)
1. Tennis Seniors (geboren in periode 1944-1982)
€ 250
-30 euro
€ 170
2a. Tennis Super Seniors geboren vóór 1944
€ 170
nvt
€ 120
2b. Tennis Jonge Seniors geboren in periode 1983-1992
€ 195
-30 euro
€ 120
    Tennis Familielidmaatschap
    minstens twee seniors en/of jonge seniors en één kind tot 25 jaar,
     wonend onder hetzelfde dak en dat niet over eigen
     inkomsten beschikt)
500 euro
+ 20 euro vanaf het 2e kind
-60 euro
340 euro
+ 20 euro vanaf het 2e kind
3. Tennis studenten geboren in 1993-1999
€ 130
Geen
vroegbetalingskorting
€ 120
4. Jongeren geboren in 2000-2003
€ 120
5. Jongeren geboren in 2004-2009
€ 70
6. Jongeren geboren in 2010 en later
€ 40

Geef aan of u de optie Petanque wenst voor uw lidmaatschap:Geef aan of u de optie Bridge wenst voor uw lidmaatschap:

en wens me via de club aan te sluiten bij de Vlaamse Bridge Liga
De VBL-bijdrage wordt door de club geïnd samen met het lidgeld en te gepasten tijde doorgestort aan de Vlaamse bridgeliga. Leden die via een andere bridgeclub zijn aangesloten bij VBL of die een transfer wensen naar Brandt bridge worden verzocht dit mee te delen bij eerstvolgende deelname aan een bridgetornooi.

* verplichte velden